молодша №3 (Соняшник)

                                                молодша №3 « Соняшник»

Наче в соняха зернята
Виростають в нас малята!
З року в рік все підростають,
Дружно в різні ігри грають
Потім в школу поспішають.
Успіхам їх у житті ми радіємо усі!

Девіз групи: « В групі « Соняшник» малята дружні всі, немов зернятка

Граюся, займаються, усім посміхаються.

Пріоритетний напрям роботи групи:

Виховання екологічної культури дітей дошкільного  віку.

     Природа – могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці і робить її більш чутливою до навколишнього світу. Людина – частина природи,   потяг до всього живого закладений у ній від самого народження,  та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.
     Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини,  передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям. До кінця дошкільного віку у дитини має бути сформований природодоцільний світогляд,в основі якого – усвідомлення дитиною себе як частки природи, відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо неї та внаслідок її дій у довкіллі.Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малюків, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи.Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

         Екологічна культура формується у дошкільномувіці, коли діти ознайомлюються з особливостями навколишнього середовища. Основу екологічної культури становлять елементарні знання про природу:

·      орієнтування у найближчому природному середовищі;

·      усвідомлення життєвонеобхідних потреб живих істот в умовах існування;

·      ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв'язки живої природи, значення її в житті людини.

          Пізнання дітьми природи відбувається під час активної діяльності, коли вони оволодівають уміннями бережливого ставлення до її об'єктів, збереження та створення умов для їх нормального співіснування.

         Отже, вже з дошкільного віку дітям можна і необхідно прищеплювати любов до навколишнього середовища, вміння оберігати «зелених друзів» та формувати природодоцільну поведінку.

Колектив групи - це однодумці, яких об`єднає найцінніше - Дитина.

У народі кажуть: "Діти-квіти".

Соняшник - це квітка сонця і тепла!

Ми завжди даруємо турботу й літо, щоб зростала наша дітвора.

 Вихователі:

Харченко Вікторія Юріївна, вихователь

 

Шафрановська Людмила Миколаївна, вихователь, стаж роботи 27 років

Помічник вихователя: Чеснакова Валентина Володимирівна, 1965 р.н.

В ДНЗ № 10 працює з 2008 р.

навчальній рік2021-2022

Режим дня молодшої групи № 3« СОНЯШНИК»

Ранкова зустріч дітей,ігри, самостійна діяльність за вибором дітей,

індивідуальне спілкування, температурний скринінг,  ранкова 

гімнастика………………………............................................. 7.00-8.30                                        

Сніданок……………………….................................................8.30-9.00

Ігри, організація різних видів діяльності

дітей за освітніми лініями БКДО …………………………… 9.00-10.00

Прогулянка, температурний скринінг …………………....10.00-12.00

Обід……...............................................................................  12.00-13.00

Денний  сон…………………………………….. .................13.00-15.00

Поступовий підйом,оздоровчі процедури,

 температурний скринінг  ………………............................ 15.00-15.30

Вечеря , самостійна діяльність за вибором дітей,

гурткова робота……………………………………………......15.30-16.30

Прогулянка, бесіди вихователя з батьками,

повернення дітей додому.......…………………..................16.30-17.30 

  У нас такі заняття в старшій групі:

розклад занять .docx

навчальний рік 2021-2022

Здрастуй, осінь!